ProjectenOntsluiting Bio Sciencepark te Leiden.

De gemeente heeft de ambitie om de bereikbaarheid van de stad de komende jaren verder te verbeteren. Het project OBSP maakt deel uit van het Programma Bereikbaarheid van de gemeente Leiden. Het doel van het project is om de verkeersafwikkeling te verbeteren en toekomstvast te maken, gezien de verwachte groei van de verkeersdruk in de omgeving. Daarnaast is het verbeteren van de bereikbaarheid van het Leiden Bio Science Park (LBSP), één van de toplocaties van Leiden, essentieel voor de verdere ontwikkeling van het LBSP en de omgeving. Door uitvoering van dit project wordt niet alleen de ontsluiting naar het LBSP verbeterd, maar zal ook de doorstroming van verkeer op de nabijgelegen wegen van de hoofdstructuur verbeteren.

Wolfs Welding Projects heeft voor dit project de bouwkuipen voorzien van ankergordingen en ankerstoelen. Daarnaast hebben wij het compartimeringsscherm verwijderd tussen fase 1 en 2 en de ankerconstructies weer netjes gedemonteerd.

OBSP Leiden 2   OBSP Leiden 3    OBSP Leiden 4    OBSP Leiden 2